ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4 ОТ ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 публикува Проект на насоки за кандидатстване по под мярка 6.4. от Програмата Проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на…

ОТВОРЕН Е ПРИЕМЪТ ПО ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

Отворен е приемът по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Подаването на проектни предложения следва да стане в рамките на двата крайни срока, както следва: 1/ Първи краен срок – 16:30 часа на 05.09.2018 г. – за кандидати с КИД в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия;…

КОМПАНИЯ КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ОП РЧР 2014-2020

Компания Корект Консултинг Груп стартира изпълнението на проект  „ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГОДЕЧ, КОСТИНБРОД, СВОГЕ, СЛИВНИЦА, ДРАГОМАН, ЕЛИН ПЕЛИН И БОЖУРИЩЕ“, одобрен по Процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“, ОП РЧР 2014-2020. Днес, 18.06.2018 г., Компания Корект Консултинг Груп ООД започва изпълнението на проект „ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ…

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП ВЗЕ УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРАТА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МСП

КОМПАНИЯ КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП ВЗЕ УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРАТА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС На 07 юни 2018 г. в хотел Хилтън се проведе втората Балканска конференция на МСП, под наслов „Успех = Иновации + Пазари + Финанси + Дигитализация”. Събитието бе организирано от сдружение „Обединени бизнес клубове“-ОБК, със специалната подкрепата на Българската агенция…