На 21 февруари при много голям интерес от страна на общините се проведе Националният дискусионен семинар по изпълнение на общинските проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), в който участва експертен екип на компания Корект Консултинг Груп.

Форумът се организира от НСОРБ, съвместно с Управляващия орган на ПРСР и Държавен фонд „Земеделие”.

Презентациите от форума можете да намерите под тази новина.

В презентациите е включена информация за напредъка по договорирането на проектите по подмярка 7.2. от прием ‘2016 г., Анализ на често допускани грешки от възложителите при подготовката и провеждането на обществени поръчки и разяснения по предстоящите приеми на общински проекти по подмерки 7.2, 8.3, 8.4 и 8.6.

Presentation_7.2_21_02_2018

Presentation_21_02_2018_dfz

ZOP

Please follow and like us: