Комитетът по наблюдение на ПРСР 2014-2020 одобри  индикативна годишна работна програма за прием на проекти през 2018 г., на проведено на 22.12.2017 г. заседание.

Графикът за 2018 г. може да разгледате тук:

https://www.eufunds.bg/index.php/bg/novini/item/download/1367_3b27c07d289a50b79685125261a0934e

Please follow and like us: