На проведената пресконференция стана ясно, че през новия период средствата са увеличени двойно

Представители на екипа на компания „Корект Консултинг Груп“ бяха сред гостите на заключителната конференция по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, която се проведе на 29 ноември 2017 г. от 14.00 часа в Зала „Тържествена” на военния клуб в гр. София.

На конференцията, Министерство на енергетиката, в качеството си на Програмен оператор и Норвежката дирекция за водни ресурси и енергия към Министерството на петрола и енергетиката на Кралство Норвегия, като партньор, представиха резултатите от изпълнението на Програмата, както и добри практики, придобити в резултат от реализирането на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ.

По програмата “Енергийна ефективност и възобновяема енергия” се финансират най-много проекти с участието на партньори от страните – донори. Съществен принос за това имат нашите колеги от Норвежката дирекция за водни ресурси и енергия. Това каза министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова.

Във форума участваха също заместник-министърът на енергетиката и ръководител на програмния оператор Жечо Станков, както и Бьорн Оли, представител на норвежката дирекция за водни ресурси и енергия. Благодарение на реализираните проекти годишните спестявания на СО2 в атмосферата възлизат на повече от 8130 тона.

След успешното приключване на първия програмен период усилията на Министерството на енергетиката са насочени към реализиране на мерките от втория, посочи министър Петкова пред участниците. Тя изрази задоволство, че предвидените средства сега са увеличени повече от два пъти спрямо предходния програмен период – над 32 млн. евро. За нас това е доказателство за високата оценка на програмата от страна на донорите и нашите партньори от Норвежката дирекция за водни ресурси и енергия, каза министър Петкова. През новия програмен период по програмата ще се изпълняват мерки за подобряване на енергийната ефективност, усвояване на хидроенергийния потенциал и използване на геотермална енергия.

За цялостен принос за изпълнението на програмата беше отличена норвежката дирекция за водни ресурси и енергия.

 

Please follow and like us: