Държавен фонд “Земеделие” публикува актуализиран индикативен график за прием на проектни предложения за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за текущата 2017 г.

Графикът може да бъде изтеглен тук

Please follow and like us: