Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Кампанията ще се проведе в периода от 10 до 13 януари 2017 г.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурите пред заинтересованите страни в градовете Варна, Враца, Пловдив и София.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

  • Варна – 10 януари  2017 г. (вторник), в зала на хотел „Черно море“

10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)

  • Враца  – 11 януари  2017 г. (сряда), в залата на Търговско промишлена палата от:

10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)

  • Пловдив – 12 януари  2017 г. (четвъртък), в зала на Гранд хотел Пловдив, от:

– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)

  • София – 13 януари  2017 г. (петък), в зала на Гранд хотел София, от:

– 10.30 до 12.30 часа (регистрация: 10.00 – 10.30 ч.)

Допълнителна информация относно процедура „Развитие на клъстерите в България“  е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opcompetitiveness.bg и www.opic.bg

Please follow and like us: