Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 50 млн. евро (97 791 500 лв). Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 500 000 лева, а максималният размер е 2 500 000 лева.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 28.11.2016 (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg Пакетът документи може да намерите на:
http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1098

Please follow and like us: