На 20 и 21 Октомври 2016 г. в залата на общинския съвет на община Видин се проведоха първи две информационни срещи с младежи от региона, на които беше представен проект „ЗАЕДНО, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ И УСТОЙЧИВА РАБОТНА СРЕДА В ОБЩИНА ВИДИН“. Инициативата е финансирана по ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 и се провежда в съвместно партньорство с община Видин, компания Корект Консултинг Груп ООД и Центъра за професионални обучения Екоглоуб.
В рамките на двете срещи експертите на Община Видин и Корект Консултинг Груп ООД, представиха възможностите по проекта за включване на заинтересовани лица в напълно безплатно обучение и заетост в различни структури на общината.
На срещите присъстваха представители на целевата група по проекта в лицето на над 100 младежи от региона на Видин на възраст между 18 и 29 години, които не са включени в образование или обучение и не са регистрирани в Бюрото по труда.
По време на информационните дни заинтересованите лица бяха запознати детайлно с това какво представлява процедура „Активни“, откъде идва финансирането на лицата, както и какво ще допринесе изпълнението на проекта като възможности за тяхното развитие в личен и професионален план;
Всички участници попълниха електронни анкетни карти, специално разработени от екипа по проекта. На база на получените резултати, младежите бяха поканени за включване в мотивационно обучение за активно поведение и реализация на пазара на труда, както и обучение за придобиване на професионална квалификация по три различни професии и английски език.

ДОГОВОР № BG05M9OP001-1.002-0009 „Заедно, за създаване на младежка заетост и устойчива работна ръка в община Видин“

Please follow and like us: