snimkaМинистърът на образованието и науката и Ръководител на Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ Меглена Кунева откри заключителното събитие от информационната кампания за представянето възможностите за кандидатстване по трите отворени процедури на програмата.
350 млн. лв. са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, от които за изграждане на центрове за върхови постижения – 200 млн. лв. и за центрове за компетентност – 150 млн. лв. Още 6 милиона са обезпечени за подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени.
В заключителния ден на информационната кампания участваха над 120 представители от БАН и Висшите училища от цяла Югозападна България, както и експерти от екипа на компания КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП ООД. На срещата бяха представени процедурите „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ , „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ и „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“. Насоките за кандидатстване бяха представени и разяснени от ръководството на ГД „Структурни фондове и международни образователни програми“

Please follow and like us: