Компания „Корект консултинг груп“ вече е част от Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени бизнес клубове (ОБК).

Обеинени бизнес клубове е най-бързо развиващата се в България организация, представляваща интересите на микро, малкия и среден бизнес, в която членуват компании и дружества от цялата страна, действащи във всички сфери на икономиката.

Сдружението е пълноправен член на Европейския Алианс на Малкия Бизнес (ESBA)- панеевропейска организация, в която членуват над 1,2 милиона фирми от 36 държави. ОБК е партньор на Инициативата на Югоизточно сътрудничество (SECI), организацията за Черноморско Икономическо Сътрудничество (BSEC), както и на най-голямата и най-влиятелна работодателска организация в Обединеното Кралство – Федерацията на Малкия Бизнес (FSB) и Европейската организация за Търговия с Китай.

В условията на непредсказуема икономическа обстановка, несигурност на инвестициите и спъваща бизнеса бюрокрация, мисията на ОБК е да подпомага развитието на местните инициативи и дейности на неформални местни общности, младежки групи и сдружения с нестопанска цел в областта на обществено-икономическия живот, публично-частното партньорство, културата и екологията.

Please follow and like us: