На 23 юни 2016 г. в гр. София, хотел Балкан се проведе първата по рода си „Балканска конференция на Малките и средни предприятия- София“, организирана от Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес – Обединени бизнес клубове (ОБК).

Събитието беше съвместна инициатива на ОБК,  „Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия“ и „Българска агенция за инвестиции“. Сред официалните гости на конференцията бяха г-н Ерхард Бузек, Президент на Виенския икономически форум, Директор на Института на дунавските държави и Координатор на Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа (SECI), зам.-министъра на Икономиката, г-жа Даниела Везиева, както и други представители на Европейската комисия, Европейския парламент, българските власти, чуждестранни мисии в България, президенти на паневропейски, транснационални и национални бизнес организации, представители на МСП.

В рамките на конференцията бяха проведени семинари и дискусии на следните теми:

  • Да превърнем недостатъците в предимства: Балканите – бъдещ сериозен фактор в технологичното и индустриално развитие на Европа
  • Европейски фондове и програми – партньорството между балканските МСП, местни власти, университети и изследователски центрове; подготовка и управление на съвместни проекти
  • Европейско финансиране за МСП в областта на сигурността и борбата с тероризма
  • Планът Юнкер и ЕФСИ
  • Финансовите институции в помощ на интернационализацията на МСП
  • Туризмът – третият по важност и приходи икономически сектор в Европа; сътрудничеството между МСП и общини на Балканите в областта на туризма

picture 1picture 4 picture 3 picture 2

Please follow and like us: