Актуализиран индикативен график за 2016 г. по ПРСР 2014-2020

ДФЗ актуализира графика за прием на заявления по ПРСР за календарната 2016 г. Отменя се планирания прием по подмярка 4.2, а приема по подмярка 4.1 е определен да стартира през втората седмица на месец Октомври и да приключи през първата седмица на месец Ноември. Друга важна промяна е отменянето на планирания прием по Мярка 1…

Стартира приемът на заявления по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от ПМДР 2014-2020 г.

От 18 юли 2016 г. стартира приемът на заявления по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Мярката се отнася за дейности, свързани с модернизацията, внедряване на нови продукти, подобряване условията на труд и добавяне на стойност към продукцията на преработвателни предприятия за продукти…

„Корект консултинг груп“ се присъедини към голямото семейство на Обединени бизнес клубове

Компания „Корект консултинг груп“ вече е част от Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени бизнес клубове (ОБК). Обеинени бизнес клубове е най-бързо развиващата се в България организация, представляваща интересите на микро, малкия и среден бизнес, в която членуват компании и дружества от цялата страна, действащи във всички сфери на икономиката. Сдружението…

Балканска конференция на МСП – София 2016

На 23 юни 2016 г. в гр. София, хотел Балкан се проведе първата по рода си „Балканска конференция на Малките и средни предприятия- София“, организирана от Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес – Обединени бизнес клубове (ОБК). Събитието беше съвместна инициатива на ОБК,  „Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия“ и…

Две нови постановления на МС, във връзка с европрограмите

Влезе в сила новото ПМС 160/ 1.07.2016 г. за определянето на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедура за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, с което се възвежа  се  електронно кандидатстване по процедурите за избор на изпълнител с…