• Краен срок за подаване на проекти: 22.08.2016 г. – 04.09.2016г.
  • Допустими кандидати: 

Местни инициативни групи, одобрени от Управляващия Орган и изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие

За повече информация натиснете Тук

Please follow and like us: