Проект по програма ТГС България-Сърбия „Парченца културно-историческо наследство от граничните региони Видин и Пирот през очите на младите хора“

 Стойност: 129 334.95 лв.

Кратко описание на проекта:

В рамките на проекта ще бъдат опознати важни исторически обекти и традиции на България и Сърбия чрез създаване на документални филми и обмен на добри практики между младежите от пограничния регион. Също така насърчаване на обучението на младите хора и творчеството, както и насърчаване на развитието на съвместни изследвания и иновации на младите хора, като по този начин се постига увеличаване на мобилността на младежите през границата.

Очакваните резултати от проекта са от висока социална, културна и историческа значимост. Те ще доринесат за обогатяване на научното знание за историята в България и Сърбия, за добиване на по-пълна и по-подробна информация за бита и традициите, както и за сближаването и кооперирането на младежите в пограничния регион. След успешното реализиране на дейностите ще се осъществи обмен на знания между младите хора и изграждане на нов поглед върху корените, историята и културата на българи и сърби. Документалните филми, даващи художествен завършек на обученията и екипната работа на учениците по проекта, ще спомогнат за популяризирането на културно-историческото богатство на двете балкански страни и привличането на чуждестранни посетители. Всички дейности по проекта ще бъдат изпълнявани в съвместно сътрудничество на учениците на трите училища-партньори, което ще има своя мултипликационен ефект върху сближаването на България и Сърбия.

Интернет страница на 134 СОУ “Димчо Дебелянов”

Please follow and like us: