Проект по програма ТГС България-Сърбия „Превенция и контрол на въздуха и почвата от замърсяване в трансграничния регион – превенция на пожари и готовност за превенция и потискане на зоонози“

 Стойност: 953 639.96 лв.

 Кратко описание на проекта:

Целите на настоящия проект са превенция и контрол на замърсяването на въздуха и почвите, предотвратяване от възникването на пожари, подобряване на здравния статус на домашните и дивите животни в пограничния регион, както и оповестяване при възникване на огнища – пожар, замърсяване на въздуха и почвите, зараза по животните.

След успешното изпълнение на предвидените дейностите, свързани с наблюдение, измерване на температурата и анализ на състоянието на местните домашни и диви животни в трансграничния регион ще бъде постигнато подобряване на здравния им статус. От друга страна чрез предвиденото в проекта закупуване на дронове се цели постигането на ефективно наблюдение и изследване на състоянието на показателите на околната среда, като в т.ч влизат замърсявания на почвите и въздуха. По този начин ще се осъществи превенция и контрол на замърсяването, както и превенция от възникване на пожари. Поддържането на важни растителни площи и навременното откриване и предовратяване на замърсяванията на почвата ще имат ефект върху опазването на агробиоразнообразието в трансграничния регион. Чрез информиране, образование, измерване и подкрепа на местните жители ще се постигнат адекватна, навременна и системна профилактика и контрол на заразните и паразитни болести при животните, превенция и контрол на замърсяванията в района на трите общини и превенция от възникването на пожари.

Интернет страница

Please follow and like us: