BG04-04-05-09-01 „НОРВЕЖКИЯТ ОПИТ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРЕГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ – ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ   НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ВЛАСТИ В СФЕРАТА

 Стойност: 153 673, 73 лв.

 Кратко описание на проекта:

Целта на проекта е повишаване на капацитета на персонола на общините и държавните институции на територията на Република България, чрез провеждането на обучения в областта на енергийната ефективност, по планирането и осъществяването на мерки за ЕЕ и ВЕИ в обществени сгради.

По проекта водещи експерти в областта, съвместно с норвежката компания GK Norge AS ще обучат 350 лица от държавната/общинската администрация на територията на Република България. Основните послания на проекта са:

  • Енергийната ефективност е основен механизъм за устойчива енергетика и околна среда;
  • Дейностите по енергийната ефективност са с доказан пряк икономически и социален ефект в световен мащаб;
  • Опитът на най-развитите икономики е основа за реализиране на мерките по енергийна ефективност чрез постигане на пълна информираност на централната и местните администрации като гарант за прилагане на най-добрите европейски практики.

http://iser.bas.bg/bg040405/

https://www.gk.no/

Please follow and like us: