В края на месец ноември ДФ „Земеделие“ ще започне прием на  проекти по мярката за инвестиции в преработката и маркетинга на агропродукти – 4.2 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020.

Предимство ще имат проектни предложенията от секторите плодове, зеленчуци, животновъдство и етерично-маслени култури. Допълнителни точки ще получават и проектите за повишаване на енергийната ефективност в предприятта,  за иновации, биопроизводство, ако се създават работни места или пък ако фермата е в Северозападния регион.

Наредба по мярка 4.2 вече е обнародвана в държавен вестник.

За допълнителна информация: http://correctconsulting.eu/contacts/

Please follow and like us: