20150709_10594420150709_101046Екип от експерти на Корект Консултинг Груп ООД взе участие в информационен семинар, организиран от Областен информационен център – София, съвместно с Министерски съвет за обучение за електронно кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Обучението е насочено към представители на общините, районите и други бенефициенти, кандидати по оперативните програми за периода  2014-2020.

Бяха разяснени стъпките и особеностите при електронно кандидатстване , както и новите възможности на системата ИСУН 2020.

Фирма Корект Консултинг Груп ООД напомня на своите клиенти, че съгласно условията на Управляващите органи за Програмния период 2014-2020 Проекти ще се подават единствено по електронен път чрез системата ИСУН.

За допълнителна информация може да се свържете с нашия екип на:

http://correctconsulting.eu/contacts/

Please follow and like us: