Максималната субсидия, която могат да получат младите фермери е в размер на 25 000 евро и се изплаща на две равни части според изискванията, заложени в наредбата по подмярка  6.1. Крайният срок за прием на документи е 24 юли 2015 г.

За допълнителна информация:

http://correctconsulting.eu/contacts/

Please follow and like us: