Прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 стартира в ДФ „Земеделие”.

Максималната субсидия, която могат да получат младите фермери е в размер на 25 000 евро и се изплаща на две равни части според изискванията, заложени в наредбата по подмярка 6.1. Крайният срок за прием на документи е 24 юли 2015 г.

 

Изключително висок е интересът сред кандидатите, като само за първия ден в областните структури на ДФ „Земеделие”  са обработени 36 заявления, според информация публикувана на сайта на институцията.

В направление растениевъдство най-много са желаещите да отглеждат плодове – сливи, череши, праскови, орехи, показва справка за първия ден от приема. Няколко от подалите заявления за подпомагане са заявили, че ще отглеждат домати, други зеленчуци или култивирани печурки. Най-много млади фермери, които ще развиват животновъдство, са се насочили към зайци и пъдпъдъци, има и проекти за създаване на пчелни семейства и отглеждане на овце.

 

За допълнителна информация:

http://correctconsulting.eu/contacts/

Please follow and like us: