ЗП Йордан Кацаров

Стойност: 137 441.50 лв. Кратко описание на проекта: Създаване на малинови насаждения в землището на с. Горна махала, община Калояново, Пловдивска ...
Повече

134 СОУ „Димчо Дебелянов“ СОУ

Проект по програма ТГС България-Сърбия „Парченца културно-историческо наследство от граничните региони Видин и Пирот през очите на младите хора“  Стойност: ...
Повече

Сдружение на Югозападните общини

Проект по програма ТГС България-Македония „Изграждане на специализирана система за превенция на природните бетствия и аварии“ Стойност: 390 000,00 лв. Кратко ...
Повече

Община Минерални бани и Арменски клуб за сътрудничество

BG05M2OP001-3.001-0070 „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“ Стойност: 170 371.98 лв.  Кратко описание на проекта: бщина Минерални бани в партньорство с ЦДГ Снежанка- ...
Повече

Сдружение Български Младежки Форум

BG05M9OP001-1.002-0160 „Креативни, Активни, Можещи- Подкрепа за младежите от общините Белоградчик и Чупрене“ Стойност: 231 222.00 лв. Кратко описание на проекта: Сдружение ...
Повече

МИГ Сливница-Драгоман

Проект по програма ТГС България-Сърбия „Превенция и контрол на въздуха и почвата от замърсяване в трансграничния регион - превенция на ...
Повече

Институт по роботика към Българска академия на науките

  BG04-04-05-09-01 „НОРВЕЖКИЯТ ОПИТ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРЕГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ - ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ   НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ ...
Повече