Институт по роботика при БАН

Изграждане на трасе за квантова комуникация от Института по роботика при Българска академия на науките за участие в единната квантова ...

Център за компетентност “КВАЗАР” към ИР-БАН

Bulgarian National QCI Plan  DIGITAL-2021-QCI-01-DEPLOY-NATIONAL DIGITAL Проектът има за цел да изпълни първата фаза на българския национален план за QCI ...

134 СУ „Димчо Дебелянов“- гр. София

СТЕМ Центърът на 134 СУ „Димчо Дебелянов“ в гр. София разполага с модерни училищни кабинети и високотехнологично Мейкърспейс студио, оборудвано ...

СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд

Наименование на проекта: Изграждане на STEM център за природни науки, изследвания и иновации Финансираща програма: Национална програма „Изграждане на училищна ...

Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново

Управляващ орган: Министерство на образованието и науката, Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Бенефициент:Национален военен университет ...

Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград

Управляващ орган: Министерство на образованието и науката, Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж““ Бенефициент: Югозападен университет „Неофит ...

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

Консултантски услуги за нуждите на община Неделино, свързани с изготвяне на  заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти ...

„МИШИ 2013“ ООД

Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване Схема: Мярка 6 „Развитие на стопанства ...

КРЪСТЬО ПАЛАНКОВ

Дейност: Производство на мебели Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване Схема: Мярка ...

БОРИСЛАВА ХАДЖИЙСКА

Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване Схема: Мярка 6 „Развитие на стопанства ...

„ТОНИК-02“ ЕООД

Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване Схема: Мярка 6 „Развитие на стопанства ...

„ОГНЯН НИКОЛОВ 64“ ЕООД

Дейност: Търговия с хранителни стоки Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване Схема: ...

„К.А.И СТРОЙ“ ООД

Дейност: "К.А.И Строй" ООД е строителна фирма, специализирана в проектирането и изграждането на ел.инсталации на частни и търговски обекти. Фирмата извършва ...

Община Своге

Наименование на проект: „Изграждане на ул. № 19 - от ОТ 95 до ОТ 50 в с. Владо Тричков; ул ...

Община Брегово

Наименование на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Брегово, област Видин – улица  „Гео Милев“, улица ...

Община Годеч

Проект с наименование: “Ремонт и преустройство на ОДЗ “Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II-за детско заведение, кв.14 по плана ...

Община Борован

Проект с наименование: „Реконструкция на улична мрежа в община „Борован“ ПРСР 2014-2020 Мярка 7, Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването ...

Община Берковица

Наименование: „Рехабилитация и реконструкция на пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях на   територията на гр. Берковица“ ПРСР 2014-2020 Мярка ...

Община Ново Село

Наименование: „Реконструкция на Четвъртокласен път - VID - 1150 (Неговановци - Винарово) - дължина 4700 м. (2700 м в населени ...

Община Сливо поле

Проект с наименование: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Сливо поле, с. Юделник и с. Голямо Враново, ...

Община Костинброд

Наименование: „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд - обект: Изграждане на  ул. „ВИТОША“ от ОТ309 ...

Община Добричка

Наименование: 1) „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа  на територията на община Добричка“ 2) „Обновяване на паркове в четири населени ...

Община Каварна

Наименование: 1) "Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско ...

„Снайл“ ООД

Наименование на проекта: „Изграждане на Оранжерия за отглеждане на листни  зеленчуци, сондажен кладенец и ограда, находящи се в  УПИ I ...

„Агро Груп Луковит“ ООД

Наименование на проекта: „Изграждане на кантар и  специализирана техника за отглеждане и прибиране на зърнени и маслодайни култури” ПРСР 2014-2020 ...

„Алфа Кентавър“ ООД

Наименование на проекта: „Закупуване на техника и създаване и отглеждане на насаждения от череши и сини сливи в землището на ...

„Био Дар 2016“ ЕООД

Наименование на проекта: „Изграждане на екологичен оборно-пасищен комплекс за 300 кози от породата Българска бяла млечна коза” находящ се в ...

ЗП Ивелина Йорданова

Наименование на проекта: „Изграждане на полиетиленови оранжерии за отглеждане на зеленчуци, находящи се в ПИ № 000511 в землището на ...

Институт по Роботика към БАН

Наименование: Изграждане и развитие на Център за компетентност "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (Quasar) ОП ...

Община Видин

Наименование: "Заедно, за създаване на младежка заетост и устойчива работна среда в Община Видин" ОПРЧР Процедура „Активни“ Стойност: 290 728.68 лв ...

Сдружение “Български младежки форум” и община Костинброд

Наименование на проекта:  „ЖИВЕЙ АКТИВНО“ – инициатива на Български младежки форум и община Костинброд срещу зависимостите на младите хора“  Национална ...

„Менкаура“ ЕООД

Наименование на проекта: „Безопасност и здраве на служителите на Менкаура ЕООД“ ОПРЧР 2014-2020 Процедура „Здравословни и безопасни условия на труд“ ...