ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

Консултантски услуги за нуждите на община Неделино, свързани с изготвяне на  заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти ...
Повече

„МИШИ 2013“ ООД

Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване Схема: Мярка 6 „Развитие на стопанства ...
Повече

КРЪСТЬО ПАЛАНКОВ

Дейност: Производство на мебели Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване Схема: Мярка ...
Повече

БОРИСЛАВА ХАДЖИЙСКА

Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване Схема: Мярка 6 „Развитие на стопанства ...
Повече

„ТОНИК-02“ ЕООД

Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване Схема: Мярка 6 „Развитие на стопанства ...
Повече

„ОГНЯН НИКОЛОВ 64“ ЕООД

Дейност: Търговия с хранителни стоки Проект за кандидатстване за безвъзмездна помощ, съгласно приложимите по подмярка 6.4. Насоки за кандидатстване Схема: ...
Повече

„К.А.И СТРОЙ“ ООД

Дейност: "К.А.И Строй" ООД е строителна фирма, специализирана в проектирането и изграждането на ел.инсталации на частни и търговски обекти. Фирмата извършва ...
Повече

Община Своге

Наименование на проект: „Изграждане на ул. № 19 - от ОТ 95 до ОТ 50 в с. Владо Тричков; ул ...
Повече

Община Брегово

Наименование на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Брегово, област Видин – улица  „Гео Милев“, улица ...
Повече

Община Годеч

Проект с наименование: “Ремонт и преустройство на ОДЗ “Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II-за детско заведение, кв.14 по плана ...
Повече

Община Борован

Проект с наименование: „Реконструкция на улична мрежа в община „Борован“ ПРСР 2014-2020 Мярка 7, Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването ...
Повече

Община Берковица

Наименование: „Рехабилитация и реконструкция на пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях на   територията на гр. Берковица“ ПРСР 2014-2020 Мярка ...
Повече

Община Ново Село

Наименование: „Реконструкция на Четвъртокласен път - VID - 1150 (Неговановци - Винарово) - дължина 4700 м. (2700 м в населени ...
Повече

Община Сливо поле

Проект с наименование: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Сливо поле, с. Юделник и с. Голямо Враново, ...
Повече

Община Костинброд

Наименование: „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд - обект: Изграждане на  ул. „ВИТОША“ от ОТ309 ...
Повече

Община Добричка

Наименование: 1) „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа  на територията на община Добричка“ 2) „Обновяване на паркове в четири населени ...
Повече

Община Каварна

Наименование: 1) "Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско ...
Повече

„Снайл“ ООД

Наименование на проекта: „Изграждане на Оранжерия за отглеждане на листни  зеленчуци, сондажен кладенец и ограда, находящи се в  УПИ I ...
Повече

„Агро Груп Луковит“ ООД

Наименование на проекта: „Изграждане на кантар и  специализирана техника за отглеждане и прибиране на зърнени и маслодайни култури” ПРСР 2014-2020 ...
Повече

„Алфа Кентавър“ ООД

Наименование на проекта: „Закупуване на техника и създаване и отглеждане на насаждения от череши и сини сливи в землището на ...
Повече

„Био Дар 2016“ ЕООД

Наименование на проекта: „Изграждане на екологичен оборно-пасищен комплекс за 300 кози от породата Българска бяла млечна коза” находящ се в ...
Повече

ЗП Ивелина Йорданова

Наименование на проекта: „Изграждане на полиетиленови оранжерии за отглеждане на зеленчуци, находящи се в ПИ № 000511 в землището на ...
Повече

Институт по Роботика към БАН

Наименование: Изграждане и развитие на Център за компетентност "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (Quasar) ОП ...
Повече

Община Видин

Наименование: "Заедно, за създаване на младежка заетост и устойчива работна среда в Община Видин" ОПРЧР Процедура „Активни“ Стойност: 290 728.68 лв ...
Повече

Сдружение “Български младежки форум” и община Костинброд

Наименование на проекта:  „ЖИВЕЙ АКТИВНО“ – инициатива на Български младежки форум и община Костинброд срещу зависимостите на младите хора“  Национална ...
Повече

„Менкаура“ ЕООД

Наименование на проекта: „Безопасност и здраве на служителите на Менкаура ЕООД“ ОПРЧР 2014-2020 Процедура „Здравословни и безопасни условия на труд“ ...
Повече

Пи Ес Ти Груп ООД

Наименование на проекта: BG05M9OP001-1.003-1973„Заедно можем повече!“ Стойност: 109 865.43 лв. Кратко описание на проекта: Корект Консултинг Груп разработи настоящото проектно предложение ...
Повече

ЗП Георги Каков

Стойност: 68 668.60 лв. Кратко описание на проекта: Създаване на 43,695 дка орехова градина в ПИ с идентификатор 48060.40.17, в землището ...
Повече

Ай Ракинг ООД

Наименование на проекта: BG05M9OP001-1.003-2633 "ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ - КОНКУРЕНТНИ И НЕЗАВИСИМИ" Стойност: 89 315.40 лв. Кратко описание на проекта: Корект ...
Повече

Пица Хот ООД

Наименование на проекта: BG05M9OP001-1.003-3002 „Горещо предложение от Пица Хот“ Стойност: 72 787.06 лв. Кратко описание на проекта: Корект Консултинг Груп разработи ...
Повече

Томекстранс ООД

Наименование на проекта: BG05M9OP001-1.003-2934 "ЕДНА ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" Стойност: 84 741.45 лв. Кратко описание на проекта: Корект Консултинг ...
Повече

Църква „ СВЕТА ТРОИЦА“ – гр.БОЖУРИЩЕ

Стойност: 780 000,00 лв. Кратко описание на проекта: Дейности по реконструкция, реставрация и вертикална планировка на Църква „ СВЕТА ТРОИЦА“ – ...
Повече